Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Drożdżówka Radziwiłłówka wkrótce pojawi się w szkolnych sklepikachportalspozywczy.pl - 20 października 2016 16:24


Pierwsze dostawy drożdżówki Radziwiłłówka dotrą niebawem do szkolnych sklepików. Znak Radziwiłłówka podlega ochronie prawnej, a właścicielem znaku jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodę na używanie znaku Radziwiłłówka uzyskają piekarnie, które zobowiążą się do przestrzegania receptury i instrukcji odnośnie procesu produkcyjnego.

Drożdżówka Radziwiłłówka jest produkowana w oparciu o 2 zatwierdzone składniki: koncentrat „Drożdżówka Radziwiłłówka produkowany przez firmę AKO SA oraz nadzienia FRUŻELADA o smakach: jagoda – winogrono i jabłko – winogrono produkowane przez firmę ZENTIS Polska Sp. z o.o.

Dystrybutorem obu składników; koncentratu „Drożdżówka Radziwiłłówka produkowanego przez firmę AKO SA oraz nadzień produkowanych przez firmę ZENTIS Polska Sp. z o.o. będzie firma AKO SA.

Receptura drożdżówki Radziwiłłówki została opracowana przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Danuty Kołożyn – Krajewskiej z Zakładu Higieny i Zarządzania Jakością Żywności, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Opracowana receptura i użyte składniki do produkcji Radziwiłłówki spełniają wymagania aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Całość: Portalspozywczy.pl