Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dyscyplina w Dixy Group - sieć instaluje biometryczne czytniki mierzące czas pracywww.dlahandlu.pl - 28 października 2016 12:10


Grupa Dixy pod rządami Pedro Periery da Silvy, byłego dyrektora generalnego Biedronki, postanowiła zwiększyć "dyscyplinę czasu pracy". Firma zainwestowała w biometryczne czytniki, które pozwolą zmierzyć faktyczny czas pracy zatrudnionych w Dixy Group.

Wprowadzenie systemu pozwoli na zautomatyzowanie procesu rejestrowania czasu pracy dla pracowników firmy. Przy wejściu do każdego sklepu Dixy zainstalowano terminale rejestrowania czasu pracy. Pracownik skanuje odcisk palca przy wejściu i wyjściu do i z pracy. Dane biometryczne są natychmiast przesyłane do siedziby firmy, gdzie płace są obliczane na podstawie faktycznej liczby przepracowanych godzin. 

Czytniki zainstalowano w ponad 2,6 tys. sklepów.

Dixy jest jednym z wiodących rosyjskich sprzedawców żywności. Według stanu na 30 września 2016 roku spółka prowadziła 2.774 sklepów.