Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Chata Polska chce być kojarzona z lokalnością - promuje lokalnych producentówpr - 28 października 2016 17:34


Od 27 października Chata Polska rozpoczyna kampanię z producentami produktów regionalnych. W pierwszym etapie będzie promować jabłka z sadów z Gospodarstwa Sadowniczego Marczak z Białężyna k/ Poznania.

W kolejnych etapach będą to: ziemniaki, buraki, wędliny, jaja i inne produkty wytwarzane w sąsiedztwie.

Kampania obejmuje sklepy własne Chaty Polskiej.

- Chcemy, aby każdy klient kojarzył Chatę z lokalnością, z produktami, które są z naszego regionu - podkreśla sieć.