Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

FR: Polityka dominujących producentów a sytuacja na polskim rynku handlowymFundacja Republikańska - 2 listopada 2016 14:57


Rynek produkcji spożywczej w Polsce podlega istotnej koncentracji na poziomie poszczególnych kategorii, które w zdecydowanej większości zdominowane są przez międzynarodowe koncerny. Kategorie te w znaczącej skali dystrybuowane są poprzez sieci wielkopowierzchniowe, posiadające tylko kilka tysięcy sklepów w całej Polsce, co w dużej mierze jest wynikiem polityki dominujących producentów - czytamy w raporcie Fundacji Republikańskiej "Rynek produkcji spożywczej w Polsce. Czy polska żywność rzeczywiście jest polska?".

Sytuacja ta jest szkodliwa dla lokalnych przedsiębiorstw, które przez powyższe procesy
konsolidacyjne mają trudności z zapewnieniem rozpoznawalności swoich marek. Niekorzystnie przekłada się ona również na pozycję rynkową dziesiątek tysięcy niezależnych sklepów, które w zasadzie zmuszone są do oferowania na swoich półkach wyłącznie produkty wytwarzane przez ok. 3 do 5 producentów w danej kategorii. Co więcej z powodu niekorzystnej strategii dominujących koncernów oferowane są one konsumentom po znacznie wyższej cenie, niż w sklepach sieci  wielkoformatowych.

Również produkty nabiałowe produkowane przez polskich producentów, sprzedawane są głównie w sklepach sieci wielkopowierzchniowych. Sytuacja wydawałaby się o tyle niezrozumiała, iż są to produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, a więc są one nabywane dość często i w małych ilościach, co w dużej mierze charakteryzuje sposoby robienia zakupów w małych sklepach. Ta niekorzystna dla polskich handlowców struktura sprzedaży okazała, się również niekorzystna dla całej branży mleczarskiej, która spośród wszystkich kategorii w segmencie spożywczym odnotowuje najniższą rentowność.

Wobec powyżej opisanej sytuacji, inicjatywy legislacyjne mające na celu ograniczenie wykorzystywania pozycji dominującej na rynku spożywczym, należy ocenić pozytywnie. W świetle przedstawionej silnej pozycji zagranicznych koncernów na rynku produkcji żywności, w ramach prac nad ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej należałoby poszerzyć katalog niedozwolonych praktyk o działania podejmowane przez dostawców względem nabywców. Niezbędne jest również, aby efekty tych regulacji były ściśle monitorowane w przyszłości pod kątem wystąpienia niepożądanej, dodatkowej koncentracji rynku producentów wokół kilku największych podmiotów. W celu minimalizacji ryzyka kontroli może bowiem zaistnieć zachęta dla wielkich sieci handlowych do współpracy jedynie z dużymi globalnymi graczami – podobnymi do siebie pod względem wielkości.