Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Convenience i supermarkety proximity skorzystają na spowolnieniu dyskontówwww.dlahandlu.pl - 7 listopada 2016 10:49


Można spodziewać się, że segment convenience będzie wzrastał szybciej niż inne segmenty handlu nowoczesnego (średnioroczny wzrost o 12,5%), wspierany przez korzystne trendy konsumenckie, systematycznie przejmując tradycyjne placówki i miękką franczyzę. Żabka najpewniej pozostanie liderem w segmencie, kontynuując agresywną ekspansję sieci. Sprzedaż w segmencie convenience także może wzrosnąć, umożliwiając zajęcie 11% rynku - wynika z rozszerzonej wersji "Raportu o rynku handlu spożywczego w Polsce w 2010 - 2020" opublikowanej przez Roland Berger.

Oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu dyskontów. Liczba sklepów otwarta w 2014 i 2015 była niższa niż w poprzednich latach. Co więcej, największa sieć dyskontowa ogłosiła znacznie mniejsze plany ekspansji, spowodowane planowaną reorganizacją obecnych sklepów. Rosnąca sprzedaż
LFL jedynie częściowo zrekompensuje przychody z nowo otwieranych sklepów. Pomimo zwalniającego tempa wzrostu, dyskonty pozostaną wiodącym segmentem pod względem percepcji klientów. Wpływa na to dopasowanie do trendu “smart shopping”, który przyczyniał się do dynamicznego rozwoju tego segmentu, a także zmiana pozycjonowania jako miejsca zakupów dla nie tylko najmniej zamożnych klientów. Powinno to pozytywnie wpływać na sprzedaż LFL i sprzedaż na sklep oraz rekompensować mniejszą liczbę otwieranych placówek. Z tego powodu, pomimo  mniejszego tempa wzrostu w porównaniu do  ostatnich 5 lat, segment dyskontów powinien
zwiększyć udział w rynku o 4 pp.

Supermarkety będą kontynuowały rozwój w zróżnicowanym tempie. Supermarkety proximity powinny zwiększać sprzedaż średnio o 8,2% rocznie (liczba sklepów o ponad 10%), a duże supermarkety powinny spowolnić tempo wzrostu całego segmentu supermarketów. Supermarkety proximity prawdopodobnie zwiększą udział w rynku o 2 pp, a duże supermarkety stracą 1 pp.

W segmencie miękkiej franczyzy spodziewany jest wzrost nieznacznie szybszy od średniej rynkowej (4,5% średniorocznie). Jest to spowodowane głównie przez niższy od historycznego wzrost liczby sklepów i zwiększającą się konkurencję ze strony twardej franczyzy, będącej częścią formatu convenience. Sklepy w segmencie miękkiej franczyzy powinny utrzymać swoją obecną pozycję.

Sprzedaż w hipermarketach powinna zmniejszyć się średnio o 0,3% rocznie z powodu trendów
konsumenckich, działających na niekorzyść tego segmentu. Zarówno hipermarkety jak i sklepy
tradycyjne powinny tracić pozycję, osiągając odpowiednio 13% i 14% rynku.

Koncentracja w segmencie handlu nowoczesnego zwiększa się – udział 10 największych sprzedawców detalicznych zwiększył się o 16 pp pomiędzy 2010, a 2015. Trzej najwięksi sprzedawcy detaliczni zwiększyli swój całościowy udział w rynku o 10  pp pomiędzy 2010, a 2015. Udział 5 największych sprzedawców detalicznych wzrósł z 26% do 40% (o 14 pp), podczas gdy udział w rynku największych 10, 20 i 30 sieci zwiększył się odpowiednio o 17, 20, 22 pp. Udział najmniejszych graczy sukcesywnie  się zmniejsza. W 2010 stanowili oni 46% rynku,  podczas gdy w 2015 ich udział wynosił 26%.

Koncentracja wzrasta również w poszczególnych segmentach, zwłaszcza w convenience – segmenty o najwyższej koncentracji to dyskonty i hipermarkety. Koncentracja w segmencie convenience zwiększyła się o 19 pp. Supermarkety były bardziej stabilnym segmentem, zwiększając koncentrację o 6 pp między 2010, a 2015. Koncentracja zwiększa się także w segmencie supermarketów proximity i dużych supermarketów. Trzech największych graczy w segmencie proximity zwiększyło swój udział o 3 pp z 61% do 64%. Liderem w segmencie proximity zostały Delikatesy Centrum. Odpowiednio drugie i trzecie miejsce zajął Polomarket i Dino. Różnice między trzema największymi graczami w segemencie supermarketów proximity są nieznaczne, nie ma wyraźnej dominacji jednej sieci jak w segmentach dyskontów czy convenience. W segmencie dużych supermarketów koncentracja zwiększyła się o 4 pp.