Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kolejne zwolnienia grupowe w Almiewww.dlahandlu.pl - 7 listopada 2016 20:13


7 listopada Alma Market zawiadomiła właściwy urząd pracy o zwolnieniach kolejnych 383 pracowników.

Bezpośrednimi przyczynami zwolnień grupowych jest redukcja nierentownych placówek handlowych, a także zamiar ograniczenia zatrudnienia w centrali w związku ze zmniejszeniem skali działalności.

Przypomnijmy, że już we wrześniu Alma Market informowała o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 1321 pracowników. Zgodnie z ówczesnymi zapowiedziami miały one objąć ponad 1/3 pracowników Almy, która zatrudnia obecnie ponad 3 100 osób. Oznacza to, że w sumie w ciągu pół roku zatrudnienie w Almie straci 1700 osób z 3100 pracowników.