Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koszyk cen: W porównaniu z listopadem '15 ceny w sklepach franczyzowych wzrosłydlahandlu.pl - 10 listopada 2016 14:51


Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dlahandlu.pl klienci sklepów franczyzowych płacą obecnie za zakupy więcej niż w listopadzie 2015 roku. Na przestrzeni roku najmocniej podrożał cukier, jabłka, masło, a średnie podwyżki dla każdej z badanych sieci wynoszą ok. 10 zł przy zakupach za ok. 280-300 zł.

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka Cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 283,78 zł w Lublinie do 317,13 zł w Trójmieście. Rozbieżność cena między mistami wynosi obecnie 34 zł, podobnie jak dwa miesiące temu. Na początku września ceny wahały się od 279,92 zł w Lublinie do 322,45 zł w Warszawie. Rok temu notowaliśmy w Lewiatanie ceny od 266,71 zł w Krakowie do 311,30 zł w Warszawie, przy czym dla większości miast ceny utrzymywały się poniżej 300 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 15-20 zł rdr. w zależności od miasta. 

Sieć Freshmarket (Żabka Polska) proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 306,43 zł w Krakowie do 320,38 zł w Warszawie. Na początku września ceny kształtowały się na poziomie od 303,87 zł w Lublinie do 322,03 w Warszawie, co oznacza utrzymanie podobnych widełek cenowych. Rok temu ceny wahały się od 289 zł do 326 zł, czyli rozpiętość cenowa była większa niż obecnie.

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) zaproponowała ceny od 302,26 zł w Bydgoszczy do 338,83 zł we Wrocławiu. Na początku września notowaliśmy ceny od 318,63 zł w Bydgoszczy do 335,26 zł we Wrocławiu, co oznacza spadek o 16 zł dla Bydgoszczy i 3 zł dla Wrocławia. Rok temu sklepy Carrefour Express proponowały zakupy w cenie od 282 do 305 zł.

Różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi miastami w przypadku sklepów osiedlowych są największe i zmieniają się najczęściej (w porównaniu do innych formatów sklepów). Wynika to przede wszystkim z formy prowadzenia placówek (franczyza) i mniejszego formatu sklepów, co automatycznie wpływa na węższą ofertę (więcej zamienników w koszyku, brak niektórych badanych towarów).

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl oraz taketask.pl w dniach 4-6 listopada 2016. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.