Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GK Delko wypracowała prawie 9,5 mln zł zyku nettowww.dlahandlu.pl - 14 listopada 2016 09:23


Przychody GK Delko za trzy kwartały 2016 r. wyniosły 427 730 tys. zł w porównaniu do 373 237 tys. zł w analogicznym okresie roku 2015. Zysk na sprzedaży wyniósł 13 060 tys. zł (9 716 tys. zł zysku w 2015 r.). Zysk netto z działalności kontynuowanej to 9 498 tys. zł (6 909 tys. zł zysku w 2015 r.)

- Delko jest polską grupą kapitałową, obecną na rynku od ponad 20 lat i dającą pracę ponad 700
osobom. Mimo, że działamy w trudnym sektorze polskiego handlu hurtowego i detalicznego – rywalizując z zagranicznymi koncernami handlowymi – przechodzimy kolejne etapy i rozwijamy
się. Po trzech kwartałach tego roku sprzedaż wzrosła o 14,6% w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Zysk netto przypadający naszym akcjonariuszom urósł o 37,5% i wynosi 1,59 zł na akcję. Sprzedajemy w dużej części produkty polskich fabryk, często niedostępne w zachodnich sieciach supermarketów. Sprzedaż ta rośnie. W ten sposób dajemy pracę polskim pracownikom i wspieramy polski biznes. Nasi odbiorcy to ponad 20 tys. sklepów – głównie małych i średnich polskich firm,często rodzinnych.W poprzednim roku zapłaciliśmy łącznie blisko 7 mln zł w formie podatków i składek do budżetu państwa, nie licząc podatku od towarów i usług. Będziemy nadal rozwijać się poprzez inwestycje i rozwój organiczny. Mimo różnych przeciwności, mimo planów dodatkowego opodatkowania naszej branży – będziemy realnie swoją pracą wspierać rodzimy biznes. Mimo, że sytuacja na polskiej giełdzie jest trudna, tutaj też widzimy perspektywy na przyszłość .Akcje Delko, w które zainwestowaliście, na przestrzeni ostatnich czterech lat podrożały o 340%. Liczymy, że to nie koniec wzrostów. Postaramy się również w tym roku wypłacić dywidendę, aby Wasza inwestycja dawała jak co roku kupon dochodowy - komentuje zarząd firmy.

Firma rozwija projekt franczyzowy pod szyldem Blue Stop – wg stanu na 14 listopada w sieci funkcjonowało 337 sklepów.