Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma odwołała prognozę przychodówwww.dlahandlu.pl - 15 listopada 2016 09:04


Alma Market odwołała skorygowaną we wrześniu prognozę przychodów ze sprzedaży za 2016 rok.

- Na wysokość przychodów ze sprzedaży oraz poziom wyniku będzie mieć wpływ ostateczna decyzja sądu w sprawie ogłoszenia sanacji lub upadłości spółki - podano w komunikacie.

Przypomnijmy, we wrześnio spółka skorygowała swoje jednostkowe prognozy. Zgodnie z ostatnimi szacunkami, przychody spółki miały wynieść 660 mln zł, a nie ponad 900, jak zakładano w marcu tego roku.