Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ASM GROUP notuje 10 proc. wzrost przychodów w trzecim kwartale 2016 r.pr, dlahandlu.pl - 15 listopada 2016 10:01


ASM GROUP podsumował trzy kwartały 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 124,9 mln zł wobec 122,7 mln zł rok wcześniej.

Merchanding miał największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej -  sprzedaż w segmencie merchandising w trzech kwartałach 2016 r. wyniosła 77,7 mln zł i była wyższa o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. EBITDA w okresie styczeń-wrzesień ukształtowała się na poziomie 8,0 mln zł, wobec 7,9 mln zł wypracowanych w trzech kwartałach 2015 r.

W samym trzecim kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły 43,8 mln zł i były wyższe o 10,5 proc. w porównaniu z porównywalnym okresem ubiegłego roku. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł.

Strategia rozwoju ASM GROUP S.A. zakłada rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje i ekspansję zagraniczną. - W kolejnych kwartałach chcemy umacniać naszą pozycję lidera outsourcingu sił sprzedaży i jesteśmy gotowi na poszerzanie naszej działalności na rynkach zagranicznych. Naszym celem jest osiągnięcie czołowej pozycji w Europie wśród firm świadczących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży - dodał Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.