Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zakaz handlu w niedziele ma tyle samo zwolenników, co przeciwnikówportalspozywczy.pl - 28 listopada 2016 09:45


Jak wynika z badań SW Research, prezentowanych podczas targów Orzeł Dystrybucji FMCG, opinie konsumentów w kwestii ograniczenia handlu w niedzielę są podzielone. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy stanowią niewiele ponad 39 proc. W przypadku zwolenników zakazu sprzeciw uzasadniany jest często dobrem osób pracujących w sklepie. Osoby przeciwne ograniczeniom odwołują się natomiast w zdecydowanej większości do prawa własnego wyboru.

W listopadzie 2016 roku Agencja Badań Rynki i Opinii SW Research przeprowadziła wśród konsumentów ankietę, której celem było określenie preferencji zakupowych Polaków oraz zdiagnozowanie, jakie mogą być one w sytuacji, gdyby wprowadzono ograniczenie handlu w niedzielę i święta. W badaniu wzięło udział 760 osób, które odpowiadają w swoim gospodarstwie domowym na zakupy.

Badanie potwierdziło tezę, że w dni robocze tygodnia najchętniej robimy zakupy w mniejszych sklepach osiedlowych czy dyskontach, zlokalizowanych bliżej pracy czy miejsca zamieszkania. Po zakupy „na kilka dni” udajemy się natomiast do większych sklepów – najczęściej w piątek (26 proc.) oraz w sobotę (38 proc.). Wówczas rośnie popularność super- i hipermarketów.

Według raportu w niedzielę większe zakupy robi zaledwie 7,5 proc. badanych, a niedzielna wizyta w sklepie wiąże się przede wszystkim z zakupem artykułów spożywczych (65,6 proc.).

Badani wskazali też powody decydujące o zakupach w ten dzień tygodnia. Zdaniem 48,5 proc. badanych robienie zakupów w niedzielę wiąże się z większym komfortem – możliwością kupowania bez pośpiechu. Brak czasu w inne dni wskazało 40,8 proc badanych, natomiast 9,9 proc przyznało, ze wiąże niedzielne zakupy z formą rozrywki.

W raporcie starano się również określić, czy Polacy chcą ograniczenia handlu w niedzielę. Według uzyskanych statystyk zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy stanowią niewiele ponad 39 proc. Zdecydowanie za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę i święta opowiedziało się 21,2 proc, raczej za - 18 proc, zdecydowanie przeciw zakazowi - 23,6 proc, a raczej przeciw - 18,8 proc. 18,5 proc odpowiedziało, że nie wie. W przypadku zwolenników zakazu sprzeciw uzasadniany był często dobrem osób pracujących w sklepie. Osoby przeciwne ograniczeniom odwoływały się natomiast w zdecydowanej większości do prawa własnego wyboru.

Portalspozywczy.pl