Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kruk skupuje długi od Carrefourawww.dlahandlu.pl - 1 grudnia 2016 11:28


Zarząd spółki KRUK poinformował, że 30 listopada zawarta została wiążąca umowa pomiędzy podmiotem zależnym – InvestCapital Malta - a podmiotem należącym do Grupy Carrefour w Hiszpanii – Servicios Financieros Carefour.

Umowa przewiduje nabycie portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 183 mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 30 listopada 2016 roku 807 mln zł).
- W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę (InvestCapital Malta) nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny - podał KRUK.

Cena została zapłacona 30 listopada.

Głównym obszarem działalności Grupy Kruk jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych); wierzytelności hipotecznych; wierzytelności korporacyjnych.
Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG.