Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

MF analizuje, czym zastąpić podatek handlowydlahandlu.pl - 2 grudnia 2016 11:26


Ministerstwo Finansów analizuje możliwość zastąpienia podatku handlowego innym rozwiązaniem podatkowym - napisał wiceminister finansów Wiesław Janczyk w odpowiedzi na interpelację poselską.

"(...) Komisja Europejska wszczęła 19 września 2016 r. szczegółowe postępowanie (...) oraz wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej (...). W ślad za decyzją Komisji Europejskiej, Minister Rozwoju i Finansów w dniu 18 października 2016 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej (...).

Ponadto Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
od sprzedaży detalicznej. Przewiduje on zawieszenia stosowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o
podatku od sprzedaży detalicznej do 31 grudnia 2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej jest przedmiotem prac parlamentarnych. Został uchwalony przez Sejm w dniu 15 listopada br. i obecnie jest rozpatrywany przez Senat. Jednocześnie Ministerstwo Finansów analizuje możliwości zastąpienia obowiązującego podatku od sprzedaży detalicznej innym rozwiązaniem podatkowym" - napisał Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, w odpowiedzi na interpelację posła Adama Andruszkiewicza.

Zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku przewiduje ustawa, którą bez poprawek zaakceptował Senat. 

Przypomnijmy, że Polska zaskarżyła decyzję Komisji w całości. W skardze zarzucono Komisji błędną kwalifikację podatku jako pomocy państwa. Polska zarzuca też KE naruszenie unijnego prawa poprzez nakazanie niezwłocznego zawieszenia stosowania progresywnej skali polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Wśród zarzutów znalazło się także niewystarczające uzasadnienie przez KE zaskarżonej decyzji.