Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

NBP: Odbicie nastąpi w II kw. 2017 rokuPAP - 8 grudnia 2016 09:35


Odbicie w gospodarce nastąpi w II kwartale przyszłego roku, gdy rozkręci się absorpcja środków z UE - mówił na konferencji prasowej po posiedzeniu rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński.

Zdaniem prezesa NBP Adama Glapińskiego w IV kw. można się spodziewać niższego wzrostu PKB niż w III kw. br (wyniósł 2,5 proc. rdr - PAP), ze względu m.in. na element bazy - GUS zmienił bowiem dane podwyższając tempo wzrostu w IV kwartale zeszłego roku.

Obecnego na konferencji Jerzy Kropiwnicki ocenił, że prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku ujawni się efekt programu "Mieszkanie+", który powinien nieco zdynamizować gospodarkę. "Nie jesteśmy jeszcze w stanie określić do jakiego stopnia, ale będzie to znaczące" - powiedział Kropiwnicki.

Członkowie RPP odnieśli się także do ubiegłotygodniowej decyzji agencji S&P, która podniosła perspektywę ratingu Polski z negatywnej do stabilnej. "Miałem dużą satysfakcję, że S&P podtrzymuje swoją wysoką wiarygodność. Nie wątpiłem w fachowość tej agencji (...), realistycznie ocenia sytuację" - ocenił Glapiński.

Natomiast Kropiwnicki podkreślił, że agencja poinformowała w komunikacie, iż polityka NBP i RPP przekonały ją, że nie ma zagrożenia dla niezależności banku centralnego.

Natomiast zdaniem Jerzego Osiatyńskiego na ocenę S&P wpłynęło także przewidywane znacznie lepsze na koniec roku wyniki polityki fiskalnej państwa; niższa od zakładanej wielkość deficytu budżetowego "To samo dotyczy także innych parametrów polityki fiskalnej" - dodał.

Prezes NBP zwrócił uwagę na problem zadłużonych samorządów, które mogą mieć kłopoty z absorpcją środków z UE, ale "w rozmaity sposób ministerstwo rozwoju będzie działać".
Odnosząc się do ewentualnej perspektywy podwyżki stóp procentowych Glapiński powiedział, że chciałby, aby rada zaczęła się nad tym zastanawiać w sytuacji, gdy wzrost będzie szybszy, a inflacja będzie zmierzać do poziomu, przy którym należałoby interweniować.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła bez zmian stopy procentowe.

Tym samym stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc., stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 roku, obcinając wtedy wszystkie o 50 punktów bazowych.