Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma rozwiązuje kolejne spółki zależnewww.dlahandlu.pl - 13 grudnia 2016 10:26


25 listopada Alma Market rozwiązała spółkę zależną - Kraków 1 – AM1. 12 grudnia rozwiązano dwie kolejne spółki - Tarnów – AM1 oraz Kraków 2 – AM1.

Zarząd Alma Market podał, że na podstawie uchwały wspólników spółki zależnej pod firmą: Tarnów – AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, nastąpiło rozwiązanie spółki i zakończenie jej działalności bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Alma Market SA jako komandytariusz otrzymała całe przedsiębiorstwo, w tym prawa do nieruchomości w Tarnowie z obowiązkiem spłaty na rzecz AM1 Spółka z o.o. jako komplementariusza.

 W ten sam sposób rozwiązano spółkę Kraków 2 – AM1 z siedzibą w Krakowie.

Przypomnijmy, że do tej pory żaden z wniosków Almy do sądu (o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego) nie został rozpatrzony. Alma nadal czeka na decyzję sądu.