Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Helio dzięki współpracy z Biedronką spodziewa się podwojenia przychodówportalspozywczy.pl - 16 grudnia 2016 14:29


Zarząd bakaliowej spółki Helio informuje, że po dokonanej analizie bieżących przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale roku obrotowego 2016/2017 (tj. październik - grudzień 2016) spodziewa się ok. 40-50 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego (październik - grudzień 2015) - poinformował zarząd spółki w komunikacie.

Wysoka dynamika sprzedaży wynika ze zwiększonego popytu na produkty spółki.

- Spółka Helio odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności w Jeronimo Martins Polska S.A. Mając na uwadze wzrost przychodów ze sprzedaży w bieżącym kwartale (październik - grudzień 2016), o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, w opinii Zarządu HELIO S.A. należy spodziewać się co najmniej podwojenia wyniku finansowego netto za okres październik - grudzień 2016 względem analogicznego okresu roku ubiegłego (październik - grudzień 2015) - poinformował zarząd spółki w raporcie.