Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Restrykcyjna wola polityczna wobec handlu trwadlahandlu.pl - 19 grudnia 2016 09:51


To był trudny rok. Handel poddany został silnej presji fiskalnej i politycznej (podatek handlowy), spod której co prawda wyszedł na razie obronną ręką, ale restrykcyjna wola polityczna wobec sektora trwa - komentuje wydarzenia ubiegłego roku Andrzej Faliński, ekspert rynku FMCG.

Większość firm handlu nowoczesnego, o kapitale polskim, popiera polityczne koncepcje opodatkowania handlu w sposób, który ciężar podatku w całości niemal składać ma na barki firm o kapitale zagranicznym. To zły prognostyk, bowiem zarówno prawo obowiązujące w Polsce próby te eliminuje (reakcja KE na podatek handlowy), jak i potencjalne skutki ekonomiczne wskazują na nieracjonalność tego zamiaru polityczno-fiskalnego.

W roku 2016 handel stanął wobec poważnych wyzwań o charakterze polityczno-prawnym, jednocześnie przez większą część roku borykając się w rynku z silną tendencją deflacyjną. Trzymała ona ceny na niskim poziomie, tym samym utrudniając wypracowanie wyniku finansowego, w większości firm handlowych (a co za tym idzie i dostawczych). Cieszyć się z tego mogli konsumenci, ale biznes przeżywał trudne dni.

Mimo tego zarówno sektor dyskontowy jak i szeroko rozumiany sektor convenience odnotowały istotną dynamikę sprzedaży, rentowność i wzrost ilości sklepów. Najefektywniej wzrastał segment dyskontowy, osiągnąwszy ponad 25% sprzedaży rynku z ok. 4100 sklepów, przy znakomitych rocznych wzrostach liderów rynku, ale w podobnym procencie (wg mnie jest to ok.20%) rynku mieści się cały segment „poszerzonego” convenience i obejmuje dziesięciokrotność ilości sklepów dyskontowych. Właśnie w roku 2016 pokazał się ów segment jako równoważący siłę rynkową dyskontów. Nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa, ale jego rola będzie rosnąć. Na razie jego rozwój ma głównie charakter ekstensywny ( szybko rośnie ilość tych sklepów), ale sieci te okrzepną i zainwestują w intensywne formy konkurowania. Polski rynek ustabilizuje sie jako domena sklepów średnich i mniejszych, co nie znaczy, że sklepy duże znikną - oczywiście.


Rok 2016 był rokiem konsumenta, a to dzięki niskim cenom i ostrej walce o klienta. Nałożył się na to szybki rozwój e-sprzedaży, sięgnięcie przez firmy po nowe formy promocji, interaktywne strategie marketingowe, zachęcanie do smart shoppingu. Trudny czas dla biznesu może nie tyle nauczył konsumenta optymalizacji zakupów, stało się to dobrych kilka lat wcześniej, co ugruntował nawyk nabywania nowych umiejętności wyszukiwania najciekawszych ofert.