Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CH Towarowa sprzedane za 77,4 mln europropertynews.pl - 23 grudnia 2016 11:52


Echo Invetment zawarło ostateczną umowę zakupu projektu przy ul. Towarowej w Warszawie. Projekt będzie realizowany wraz z Echo Polska Properties.

Ostateczna cena sprzedaży to 77,4 mln euro. Kwota ta może się zwiększyć do prawie 120 mln euro po ziszczeniu się warunków zawartych w umowie przyrzeczonej.

Projekt należy od tej pory w 46 proc. do Echo Investment i w 54 proc. do Echo Polska Properties. W momencie uzyskania wszystkich płatności, Echo będzie posiadało 30 proc. praw do zysku, a EPP  do 70 proc.

Przypomnijmy, pod koniec listopada UOKiK wyraził zgodę na transakcję, która umożliwi realizację projektu CH Towarowa 22.

Towarowa 22 to nieruchomość składająca się z kilkudziesięciu działek scalonych przez Griffin Real Estate w pięciu niezależnych transakcjach. W efekcie tych działań uzyskano największy teren pod zabudowę komercyjną zlokalizowany w centrum Warszawy o całkowitej powierzchni ok. 6,5 ha i potencjalnej powierzchni wynajmu ponad 100 tys. mkw.