Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tarnowskie targowisko nie zmieni swojego charakteruGazeta Krakowska - 27 kwietnia 2010 10:15


Rewolucji na popularnym targowisku tzw. Burku na razie nie będzie. A jeśli w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji w estetykę tego miejsca, to na pewno nie w bieżącym roku - informuje Gazeta Krakowska.

Miasto doczekało się wreszcie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat powodów odrzucenia uzgodnionej w ubiegłym roku z kupcami koncepcji przebudowy placu. Konserwator wykluczył m.in. możliwość niwelowania pochyłości terenu, budowanie straganów, które mogłyby przesłonić panoramy widokowe na osi ulic Wielkie Schody i Najświętszej Marii Panny. Nie widzi przeszkód dla wydzielenia części placu pod ustawienie np. pomnika czy zlokalizowanie niewielkiego budynku handlowo-usługowego.

- Plac zachowa swój dotychczasowy charakter - zapewnia wiceprezydent Tarnowa Henryk Słomka-Narożański.
Kontrowersje wokół targowiska ciągną się już od pięciu lat. Pierwszy próbował się zmierzyć z tematem poprzedni prezydent Tarnowa. W obliczu ostrego protestu kupców zarzucił forsowanie planów zastąpienia straganów deptakiem, fontanną i parkingami.