Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PricewaterhouseCoopers zbada finanse Emperiidlahandlu.pl - 19 stycznia 2017 20:33


Zarząd Emperia Holding S.A. poinformował, że w związku z prowadzonym procesem przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej podjęto uchwałę o zmianie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze spółki PricewaterhouseCoopers na badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Emperia Holding S.A. za 2016 rok oraz przegląd i badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego spółki za 2017 rok.

Wyrażono również zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy z UHY ECA Audyt Spółka.

Jak poinformowano w komunikacie, w okresie audytów sprawozdań finansowych spółki przez biegłego rewidenta w latach 2010-2015 oraz obowiązywania umowy nie wystąpiły przypadki rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki. W okresie obowiązywania niniejszej umowy nie wystąpiły również rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa, stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej pomiędzy osobami zarządzającymi, a biegłym rewidentem.