Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Handel o pozaaptecznej sprzedaży leków: Rząd kolejny raz chce "wyregulować" branżędlahandlu.pl - 23 stycznia 2017 12:29


Wprowadzenie projektowanego przez Ministerstwo Zdrowia Rozporządzenia może doprowadzić do zamknięcia sprzedaży pozaaptecznej leków, mimo ustawowej możliwości jej prowadzenia, w związku z przeszkodami faktycznymi, pozornie służącymi pacjentom. Rzeczywistym skutkiem będzie uniemożliwienie dostępu do leków "pierwszej potrzeby" dla prawie 50 proc. polskiego społeczeństwa w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie dostęp do aptek jest ograniczony - uważają przedstawiciele PASMI oraz środowisk handlowych.

- Wprowadzenie proponowanych przez MZ zmian w projekcie Rozporządzenia doprowadzi do sytuacji, w której wytwórcy nie zdążą przeprowadzić niezbędnych zmian rejestracyjnych, jak również zmian technologicznych w procesie produkcji. Taki stan rzeczy przełoży się na dostępność leków w sklepach ogólnodostępnych oraz na stacjach benzynowych - mówiła podczas konferencji Ewa Jankowska, prezes PASMI. 

Sprzedaż leków OTC na rynku pozaaptecznym to 394 mln zł w roku (według AC Nielsen), co stanowi tylko 3 proc. wartości rynku aptecznego (wartość rocznej sprzedaży aptek wynosi 11,2 mld zł). Leki, które nie spełnią nowych kryteriów projektu Rozporządzenia stanowią 90 proc. obecnej sprzedaży pozaaaptecznej. Prawie 80 proc. rynku pozaaptecznego to małe sklepy, których w Polsce jest ok. 100 tys. Generują roczną marżę ze sprzedaży preparatów OTC na poziomie 840 zł.

- Projekt zakłada bardzo ostrą interwencję w nasz kanał dystrybucji eliminując 90 proc. produktów leczniczych z obecnie dostępnych na półkach sklepów. Ustawodawca nie przedstawił uzasadnienia tak restrykcyjnego podejścia do naszego kanału dystrybucji. Proponowane rozwiązania w znaczny sposób  ograniczą  dostęp do produktów leczniczych pierwszej pomocy,  co będzie szczególnie dotkliwe dla osób starszych i żyjących na terenach mniej zurbanizowanych. Ponadto spodziewany wzrost cen produktów leczniczych uderzy w osoby najuboższe. Proponowane rozwiązania są dla nas niezrozumiałe, gdyż z uwagi na zmniejszającą się ilość aptek poza ośrodkami miejskimi ogranicza się dostęp do leków konsumentom, którzy w przypadku wystąpienia nagłego bólu, czy zwykłego przeziębienia pierwsze kroki kierują do najbliższego sklepu – powiedziała Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Postrzegamy postulowane zmiany jako jeszcze jedną regulację "antyhandlową", z którą przychodzi nam się zmierzyć. Trudno jest nam zrozumieć potrzebę "wyregulowania" handlu przepisami z pominięciem interesu klientów. Rząd powinien zostawić konsumentom możliwość wyboru - mówił Robert Krzak, przewodniczący Forum Polskiego Handlu.

- Jeżeli projekt rozporządzenia wejdzie w tej formie w życie, znacząco utrudni wszystkim Polakom, a szczególnie tym mieszkającym na wsi i w mniejszych miejscowościach, dostęp do doraźnej pomocy medycznej oraz zwiększy jej koszty. Aktualny projekt odpowiada jedynie na postulaty Naczelnej Izby Aptekarskiej - komentuje Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

Nowelizacja wygeneruje również po stronie pacjenta koszty związane ze wzrostem cen leków dostępnych w sklepach ogólnodostępnych.

- W przypadku wejścia w życie rozwiązań, zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wystąpią olbrzymie utrudnienia w dostępie do leków dla osób, pragnących je kupić na stacjach paliw. Uderzy to w okolicznych mieszkańców – zwłaszcza na terenach wiejskich, ale przede wszystkim w  podróżnych, szukających szybkiego i bezpiecznego rozwiązania na swoje dolegliwości – skomentował Leszek Wieciech, Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Istotna zatem staje się konieczność ustanowienia równowagi pomiędzy projektowaną regulacją a doraźnością potrzeb pacjenta oraz zrównoważonym rozwojem małej i średniej polskiej przedsiębiorczości.

W związku z tym konieczne jest wyrażone w stanowisku PASMI:
- przyjęcie korekty okresu przejściowego w zakresie: utrzymania w pozaaptecznej sprzedaży detalicznej produktów leczniczych spełniających dotychczasowe kryteria do czasu wygaśnięcia ich terminu ważności; uwzględnienia w przepisach przejściowych producentów i hurtowni, przez zapewnienie co najmniej 6-miesięcznego okresu na wprowadzanie do obrotu produktów spełniających dotychczasowe kryteria;
- pozostawienie na liście grup terapeutycznych leków stosowanych w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego oraz leków stosowanych miejscowo w bólach stawów i mięśni;
- pozostawienie dawki paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego na poziomie 500 mg;
- utrzymanie dotychczas dopuszczonych substancji stosowanych w stanach zapalnych i bólu gardła;
- ujednolicenie dopuszczalnych maksymalnych wielkości opakowań dla poszczególnych kategorii leków, w sposób uwzględniający bezpieczeństwo stosowania i doraźność terapii, a także techniczne i produkcyjne możliwości wytwórców