Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

AmRest szacuje, że w czwartym kwartale miał 1,213 mld zł przychodów



www.dlahandlu.pl - 24 stycznia 2017 08:56


AmRest Holdings SE podałje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy wyniosły w czwartym kwartale 2016 roku 1 213 mln zł i były o 32,2% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 29,2%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w czwartym kwartale 2016 r. pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci Starbucks w Niemczech przejętej 23 maja 2016 roku (143 mln zł przychodów). Z wyłączeniem sprzedaży Starbucks Niemcy, przychody Grupy w omawianym okresie wzrosły o 16,6%.
Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła 628 mln zł, co stanowi wzrost o 14,6% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 13,3%.
Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły 135 mln zł i były o 33,5% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji wzrosła o 22,1%.
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia kształtowała się na poziomie 379 mln zł i była o 83,8% wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 78,9%.
Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły  228 mln zł i były o 15,4% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej dynamika wyniosła 12,3%.
Przychody na rynku chińskim osiągnęły poziom 60 mln zł i były o 14,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2015 roku (wzrost o 17,1% w walutach lokalnych).