Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mikroprzedsiębiorcy z małych miejscowości mogą ubiegać się o 300 tys. złotych dofinansowaniamoney.pl - 29 kwietnia 2010 10:15


Do 300 tys. złotych będzie mogła dostać osoba, która założy mikroprzedsiębiorstwo na wsi. O unijną dotację będzie można ubiegać się prawdopodobnie w czerwcu - czytamy w serwisie Money.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do uruchomienia naboru wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Agencja ogłosi datę rozpoczęcia akcji na przełomie maja i czerwca. O pomoc będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 osób, a ich obrót roczny nie przekracza 2 mln euro. Muszą oni ponadto prowadzić działalność na terenach wiejskich czyli w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Pieniadze będzie można dostać na wiele działalności np. na handel, usługi, rzemiosło. Maksymalnie Agencja może przyznać 300 tys. zł, ale nie więcej niż 100 tys. zł na jedno miejsce pracy. Aby przedsiębiorca mógł dostać 300 tys. zł musi utworzyć co najmniej 3 miejsca pracy i utrzymać je przez dwa lata. W sumie na ten cel przeznaczone jest 1,2 mld zł. Pieniądze te zostaną rozdzielone na poszczególne województwa. Agencja szacuje, że pieniędzy wystarczy dla kilku tysięcy osób.

Dofinansowanie dostaną najlepsze przedsięwzięcia. Ocena wniosków odbędzie się na podstawie takich kryteriów jak: stopień bezrobocia w gminie, dochód gminy oraz liczba tworzonych miejsc pracy.