Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Integer.pl wycofuje się z paczkomatami z pięciu zagranicznych rynkówdlahandlu.pl - 3 lutego 2017 13:41


Zarząd spółki Integer.pl S.A.podjął decyzję o wycofaniu się z działalności paczkomatowej na niektórych rynkach zagranicznych.

Zarząd Integera podjął decyzję o zakończeniu działalności paczkomatowych (i sprowadzenia Paczkomatów do Polski) w Malezji (prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej InPost Malaysia) i na Ukrainie (prowadzonej za pośrednictwem spółek zależnych Postha 24 LLC i Integer Ukraine LLC).

Społka zadecydowała również o braku kontynuacji projektów paczkomatowych i zamknięciu spółek w Norwegii (prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej InPost Norway AS), w Hiszpanii (prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej E-commerce Innovations SL) oraz w Brazylii (prowadzonej za pośrednictwem spółki zależnej InPost do Brasil logistica e locacao de equipamentos LTDA).

Zawiązano rezerwy na koszty transportu maszyn z Malezji i Ukrainy do Polski oraz koszty związanych z zamknięciem działalności we wszystkich wymienionych krajach. Zarząd Integer.pl szacuje, że łączne koszty związane z zakończeniem działalności w wyżej wymienionych krajach mogą wynieść około 5,5 - 6 mln złotych.

Decyzja spółki o zakończeniu działalności paczkomatowej w wyżej opisanych krajach umotywowana jest niedostatecznymi perspektywami rozwoju biznesu bez znaczących nakładów i znaczącego zwiększania liczby Paczkomatów w każdym z tych krajów.