Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

EBOR chce kupić akcje Griffin Premium RE za 20 mln eurodlahandlu.pl - 23 marca 2017 16:07Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju chce kupić akcje firmy Griffin Premium RE. Zgodnie z podpisaną umową ramową, instytucja wyda na transakcję nawet 20 mln euro.

EBOR może nabyć akcje reprezentujące nie mniej niż 5 proc. oraz nie więcej niż 10 proc. udziałów w spółce za równowartość do 20 mln euro.

– Bardzo cieszymy się z podpisanej umowy z tak ważną instytucją, jaką jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, oraz z faktu, że EBOR rozważa udział w IPO pierwszej spółki, która działa w formule REIT na polskim rynku w segmencie biurowym i biurowo-handlowym – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

Oferta publiczna akcji Griffin Premium RE.. obejmuje do 22,2 mln akcji nowej emisji oraz do 59, 1 mln akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC.

Do 27 marca zapisy na akcje spółki mogą składać inwestorzy indywidualni. Zapisy w tej grupie inwestorów przyjmowane są po cenie maksymalnej, tj. 6,50 zł za akcję. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane najpóźniej 29 marca br. do godz. 9.00.

Właścicielami EBOR jest 65 państw z pięciu kontynentów oraz Unia Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. W ciągu 26 lat, Bank zainwestował ponad 117 miliardów euro w ramach ponad 4 700 projektów.