Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Projekt "Integracja" nie przetrwa? Wciąż nie podpisano umówdlahandlu.pl za GK Specjał - 27 marca 2017 12:32


Projekt "Integracja" spółek Specjał, Delko oraz Polski Tytoń (obecnie PT Dystrybucja) powstał w 2015 r. Wciąż jednak nie podpisano umów w tej sprawie.

Plany GK Specjał na 2017 r. to przede wszystkim dalszy wzrost obrotów. - Będzie to z pewnością o tyle łatwiejsze, iż nareszcie skończyła się deflacja. Przez blisko dwa lata utrudniała ona funkcjonowanie firmom nie tylko w branży FMCG. Teraz już z samego tytułu wzrostu cen wyższe będą także obroty. Oczywiście oczekujemy, że nasz wzrost sprzedaży będzie znacząco większy niż poziom inflacji. Kolejne zadanie to dalszy wzrost liczby sklepów w naszych sieciach franczyzowych. Mam świadomość, że zaplanowanej przed kilku laty liczby 10 tysięcy placówek handlowych zrzeszonych w sieciach franczyzowych Specjału osiągnąć się w zakładanym terminie nie uda. Nie oznacza to jednak, że zaprzestajemy działań w tej dziedzinie. Wciąż pracujemy nad akwizycjami, chociaż rokowania są tutaj nie najlepsze. Przeprowadziliśmy sporo audytów, które w większości nie spełniły naszych oczekiwań. Wykazały raczej, że możliwości przyłączenia dużych sieci są ograniczone. A chodzi przecież o to, aby w struktury GK Specjał wchodziły sieci spełniające oczekiwane przez nas kryteria. Dalej prowadzimy różne rozmowy w tych sprawach, ale nie nastawiamy się na szybkie efekty - mówi Krzysztof Tokarz, prezes GK Specjał w firmowym kwartalniku.

Na pytanie czy czy projekt współpracy z Delko i PT Dystrybucją jest nadal aktualny? Krzysztof Tokarz odpowiada: - Żadna ze stron oficjalnie z tego projektu się nie wycofała, wciąż jednak umowy nie zostały podpisane. Wciąż uważam, że pomysł jest bardzo dobry i korzystny dla wszystkich. Nadal prowadzimy z partnerami rozmowy, chociaż warunki uległy pewnym zmianom. Delko zaczęło budować własne zaplecze detaliczne przejmując sieć Sedal.W PT Dystrybucja nastąpiła zmiana zarządu.Ponieważ żadna ze stron od projektu nie odstąpiła i rozmowy trwają, mam nadzieję, że ostatecznie uda się ten projekt dopiąć.

Przypomnijmy, na początku września 2015 r. do UOKiK wpłynął wniosek dotyczy utworzenia nowego wspólnego podmiotu w formie spółki akcyjnej pod firmą Integracja S.A. W zamierzonej koncentracji mieli uczestniczyć Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Specjał” sp. z o.o., Delko S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Polski Tytoń” S.A. z siedzibą w Radomiu. Planowana koncentracja miała na celu stworzenie platformy skupiającej dostawców szerokiej gamy produktów, w celu stworzenia wspólnej oferty asortymentowej i doradczej dla tradycyjnych sklepów detalicznych.