Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż lodów familijnych wzrosła o 17 proc.dlahandlu.pl - 6 maja 2010 11:38


Segment lodów o pojemności 450-500ml, choć jeszcze zdecydowanie mniejszy niż segment lodów o pojemności 900-1000ml (biorąc pod uwagę sprzedaż wartościową), wykazuje najwyższą dynamikę wzrostu.

Porównując okres kwiecień 2009 -marzec 2010 z wynikami uzyskanymi w analogicznym okresie roku poprzedniego możemy odnotować wzrost rzędu 17 proc., podczas gdy segment 1000ml w analogicznym okresie pozostał na stałym poziomie.