Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

E-zakupy spożywcze w modelu on-demand to coraz popularniejszy trenddlahandlu.pl - 4 kwietnia 2017 11:06


Ekonomia współdzielenia polega na łączeniu osób za pomocą platform internetowych, umożliwiając im świadczenie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności lub kapitału. W ten nurt wpisują się platformy takie jak szopi.pl. Szopi.pl jest obecnie dostępne w Warszawie i Krakowie, a w planach są już kolejne miasta. Za pomocą szopi.pl można zamówić dostawę produktów spożywczych z kilku ogólnopolskich sieci spożywczych oraz szeregu bardziej lokalnych sklepów. Pomysłodawcy tego projektu gwarantują, że zamówione zakupy pod drzwiami znajdą się w ciągu godziny.

–  Dostawy tego samego dnia były zawsze pewnym ideałem – prawie nie do osiągnięcia w handlu internetowym. Alternatywą są dostawy w modelu na żądanie (on demand), który można nazwać ”Uberem” dla zakupów spożywczych. Zamówienie klienta jest podejmowane przez szopera, który robi zakupy w sklepie w tej samej dzielnicy miasta i od razu dowozi towar klientowi pod drzwi – komentuje Zbigniew Płuciennik, ekspert szopi.pl

Serwisy takie jak Instacart podobnie jak Uber zawierają elementy „sharing economy” – korzystają z wykonawców, którzy dzięki smartfonom, mogą rozpoczynać i kończyć swój „dyżur” w dowolnym momencie i korzystają z własnych środków transportu. Jednak czasem są one nazywane „on-demand economy” lub „gig economy” („gospodarka fuchy”) ponieważ uczestniczący w nich wykonawcy jednak traktują często swoje zajęcie jako główną działalność zarobkową. 

– Największą i najbardziej znaną firmą działającą w ten sposób jest amerykański Instacart – od startu w 2012 roku dostarcza już w 35 największych miastach USA. Ten model rozwija się bardzo dobrze w Azji a w Europie jest obecny w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i ostatnio również w Polsce. Główną korzyścią dla konsumentów w porównaniu do klasycznych supermarketów internetowych jest tu szybka dostawa – nawet w ciągu godziny. Oprócz tego firmy on-demand przykładają bardzo dużą wagę do jakości kontaktu z klientem – dodaje Zbigniew Płuciennik, ekspert szopi.pl

Dowodem na to, że e-zakupy spożywcze w modelu on-demand to coraz popularniejszy trend jest fakt, że Carrefour Polska zamierza w II kwartale tego roku udostępnić internetową platformę sprzedaży Marketplace, łączącą zewnętrznych sprzedających z klientami oraz program z zakresu tzw. ekonomii współpracy (collaborative economy), w którym klienci będą mogli zlecać innym osobom robienie i dostarczanie zakupów ze sklepów Carrefour, poinformowali przedstawiciele spółki.