Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż Almy wzrosła o 25 proc., spółka liczy na zysk na koniec rokuPAP - 7 maja 2010 11:20


Alma Market zanotowała w pierwszym kwartale tego roku prawie 25-proc. wzrost sprzedaży, w kwietniu wzrost przychodów w delikatesach był podobny jak na początku roku. Spółka podtrzymuje, że na koniec roku może wypracować zysk.

- Pierwszy kwartał 2010 pod względem sprzedaży był dla Alma Market bardzo dobry. We wszystkich grupach sklepów, zarówno w najstarszych, jak i nowszych obiektach odnotowaliśmy solidne wzrosty sprzedaży. Przychody całej sieci wzrosły o blisko 25 proc. Biorąc pod uwagę słabe dane GUS o sprzedaży detalicznej żywności nasze wyniki sprzedażowe wyglądają bardzo dobrze na tle całej branży. w pierwszym kwartale sprzedaż dla obiektów porównywalnych wzrosła o 12 proc. rok do roku - powiedział prezes spółki Jerzy Mazgaj.

- Nie publikujemy prognoz na 2010 r., mogę jednak powiedzieć, że naszym celem jest osiągnięcie pozytywnego wyniku. Wiele zależy od sytuacji gospodarczej i otoczenia, w którym przyjdzie nam działać oraz wyników jakie osiągniemy w czwartym kwartale tego roku. Jednak pierwsze miesiące pokazują, że nasz cel jest możliwy do zrealizowania - dodał prezes Mazgaj.

W 2009 roku grupa Alma Market miała 59,1 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,4 mln zł zysku w 2008 roku. Czynniki negatywne oraz zdarzenia jednorazowe obniżyły wynik łącznie o 29,2 mln zł. Przychody grupy wzrosły rok do roku o 16,2 proc. do 1 mld zł.Alma tłumaczyła, że najsłabsze w historii wyniki grupy to efekt kosztów intensywnego rozwoju w ostatnich trzech latach oraz pogorszenia się koniunktury gospodarczej.