Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pracodawcy podzieleni ws. niższych składek dla małych przedsiębiorcówPAP - 4 maja 2017 09:29


To bardzo dobry projekt, bo mamy skrajnie niesprawiedliwy system, który nakłada największe podatki na najniższe wynagrodzenia - tak ZPP komentuje pomysł niższych składek dla przedsiębiorców o niskich dochodach. Przywileje dla wybranych to dodatkowe obciążenie dla innych - oponuje Lewiatan.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt, który przewiduje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Obecnie są w toku prac legislacyjnych. Z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać, według resortu, ok. 325 tysięcy firm. Na niższe obciążenie może liczyć m.in. ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Proponowana regulacja ma także na celu zachęcenie do podjęcia legalnej działalności osoby, które dotychczas pozostają w szarej strefie.

Z kolei ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski wskazał, że projekt "Mała firma, mały ZUS" ma w założeniu zmniejszyć "zabójcze" dla małych firm obciążenia, ale - jak podkreślił w komentarzu opublikowanym na stronie Pracodawców RP - tak nie będzie, bo "składka zdrowotna się nie zmniejszy nawet o grosz".

Jego zdaniem problem polega na tym, że pierwotnie plany zakładały obciążenie przedsiębiorcy jedną daniną, łączącą podatek dochodowy i wszystkie inne obowiązkowe składki. Ta danina miała rosnąć proporcjonalnie z przychodami i w ten sposób pomóc firmom na starcie - gdy zyski są małe lub wręcz ich w ogóle nie ma. "Ale projekt jednolitego podatku upadł i plany Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego posła Adama Abramowicza trzeba było zmienić. Niestety, efekt nie jest zadawalający" - czytamy w komentarzu.

Jak ocenił, z treści propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że zmiany nie obejmą wszystkich składek, lecz jedynie ich część związaną z ubezpieczeniami społecznymi. "Zasady płacenia składki zdrowotnej pozostaną zatem bez zmian. Tymczasem składka ta, wynosząca 9 proc., jest wyliczana dla każdego przedsiębiorcy od największej minimalnej podstawy wymiaru spośród wszystkich składek, wynoszącej aż od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw" - napisał ekspert.