Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Galeria Świdnicka sprzedana za 11,5 mln eurodlahandlu.pl - 25 maja 2017 18:58


Spółka zależna Rank Progress podpisała z Calioppe Investments umowę sprzedaży praw do gruntów i budynków pod nazwą Galeria Świdnicka za 11,5 mln euro.

- Zarząd Spółki Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2017 r. spółka zależna od emitenta - Progress XI Sp. z o.o. podpisała z Calioppe Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę sprzedaży zorganizowanej części przesiębiorstwa w skład którego wchodzi m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznym obszarze 3,2234 ha oraz własności budynków pod nazwą "Galeria Świdnicka" o powierzchni zabudowy 19.777 m2, powierzchni użytkowej 22.939,37 m2 i kubaturze 140.359 m3 oraz powierzchni najmu netto wynoszącej 15.530,17 m2 i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności za cenę 11.501.827 EUR - podała spółka w komunikacie.

W związku ze spełnieniem warunków umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, kupujący wszedł w prawa i obowiązki umowy kredytu i tym samym cena sprzedaży została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 26.700.000 EUR, a całkowitą kwotą zadłużenia Progress XI Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu.