Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spożywamy coraz mniej cukru, twardych tłuszczów roślinnych i pieczywaGUS - 5 czerwca 2017 09:43


W 2016 r. utrzymała się tendencja spadkowa spożycia niektórych artykułów żywnościowych w Polsce. Spadło spożycie cukru (o 7,3%), margaryny i innych twardych tłuszczów roślinnych (o 6,4%).

Spożywamy również mniej: pieczywa (o 5,9%), ziemniaków (o 5,7%), mąki (o 5,6%), mleka
świeżego (o 2,2%) oraz jaj (o 1,0%).

Natomiast podobnie jak w latach poprzednich wzrastało spożycie masła (o 7,7%), wód mineralnych i źródlanych (o 7,4%), makaronów i produktów makaronowych (o 2,7%), drobiu (o 2,6%), serów i twarogów (o 2,4%), owoców (o 1,9%), wędlin i innych przetworów mięsnych (o 1,5%), mięsa (o 0,9%).

Jak wyjaśnia GUS, poziom spożycia większości artykułów żywnościowych w dużym stopniu jest zależny od dochodów gospodarstwa domowego. Wraz ze wzrostem zamożności gospodarstw rośnie poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych. Podobnie jak w latach poprzednich,
w porównaniu z gospodarstwami domowymi o najniższych dochodach (I grupa kwintylowa),
w gospodarstwach domowych osiągających najwyższe dochody (V grupa kwintylowa) spożywano w 2016 r. ponad 4-krotnie więcej mięsa wołowego, a ponad 2-krotnie więcej: masła, wód mineralnych i źródlanych, soków owocowych, owoców, jogurtów, ryb i owoców morza.

Natomiast w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach (I grupa kwintylowa)
spożywano nieco więcej pieczywa, ziemniaków, cukru, mąki oraz margaryny i innych tłuszczów
roślinnych.