Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Koniunktura w handlu hurtowym nieco gorsza mdm, w detalicznym lepszaPAP - 21 września 2017 14:49


Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego we wrześniu są nieco gorsze od formułowanych w sierpniu 2017 r., zaś ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest lepszy mdm - podał GUS w komunikacie.

HANDEL HURTOWY

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 10,0 wobec plus 11,1 w sierpniu.

"Diagnozy sprzedaży są najbardziej optymistyczne od kwietnia br., ale odpowiednie prognozy są korzystne, lecz ostrożniejsze od formułowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Nadal utrzymują się nieznacznie pozytywne oceny sytuacji finansowej. Przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne od zgłaszanych w sierpniu" - napisano.

Według badania, stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny.

W związku z mniej korzystnymi prognozami sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być mniejszy od zapowiadanego miesiąc wcześniej.

Ponadto, planowane jest też niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć.

HANDEL DETALICZNY

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 11,4 wobec plus 9,4 w sierpniu.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,8 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 7,5 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,8 proc. i 7,5 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

"Utrzymują się pozytywne oceny i przewidywania dotyczące sprzedaży. Diagnozy sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem, odpowiednie prognozy - pozytywne, najbardziej korzystne od kwietnia br. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. Wzrost zamówień towarów u dostawców może być większy od zapowiadanego w sierpniu. Możliwe jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen" - dodano.