Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma zmniejszyła stratędlahandlu.pl - 3 października 2017 10:51


Alma Market S.A. w restrukturyzacji przedstawiła skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za pierwszych sześć miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 35 853 tys. zł wobec 719 052 tys. zł w analogicznym okresie 2016 roku.

Spółce udało się zmniejszyć stratę netto. W pierwszym półroczu ubiegłego roku wyniosła ona 54 929 tys. zł, a za pierwsze sześć miesięcy br. odnotowano startę w wysokości 50 474 tys. zł.

Głównym akcjonariuszem Alma Market S.A. w restrukturyzacji jest Tomasz Żarnecki posiadający na dzień 30 czerwca 2017 roku bezpośrednio i pośrednio 4 212 500 akcji (38,08%), co daje 4 212 500 głosów (31,29%) na Walnym Zgromadzeniu - podała spółka w raporcie.

Czytaj także: E.Leclerc czeka na decyzję sądu ws. przejęcia sieci Krakowski Kredens

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest handel detaliczny i hurtowy oraz wynajem powierzchni. W obecnej sytuacji prawnej spółki dominującej Alma Market S.A. w restrukturyzacji, prowadzi ona działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami typu FMCG w jednym sklepie w Sopocie, gdzie również wynajmuje powierzchnie podmiotom trzecim oraz czerpie przychody z dzierżawy zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa, obejmującego zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową w obiekcie handlowym – supermarkecie w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6, jak też najmie nieruchomości i ruchomości usytuowanych głównie w Krakowie przy ulicy Pilotów 6.

Spółka zależna Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. prowadzi handel detaliczny i hurtowy artykułami żywnościowymi marki własnej, natomiast spółka Paradise Group Sp. z o.o. - handel detaliczny w sklepach w Warszawie, mając podpisane umowy franczyzowe z właścicielami marek jak Ermenegildo Zegna, Vistula. Paradise Group Sp. z o.o. posiada też prawa do marek towarów: Food&Joy, Drink&Joy, Wine&Joy, Smart&Easy, które były sprzedawane w sieci Delikatesów Alma i stanowiły wówczas blisko 3% udziału w sprzedaży tej sieci.

Spółki zależne Alma Development Sp. z o.o., AM1 Sp. z o.o. oraz AM2 Sp. z o.o. są spółkami celowymi, których zadaniem był wynajem i zarządzanie nieruchomościami oraz zarządzanie projektami nieruchomościowymi spółek Grupy. Obecnie spółki te nie generują przychodów dla Grupy Kapitałowej i nie stanowią żadnych istotnych aktywów.

Obecnie wpływ na wyniki z działalności Grupy Kapitałowej oprócz spółki dominującej mają więc tylko spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. i Paradise Group Sp. z o.o. Spółki te reprezentują różne segmenty handlu, w których prowadzą działalność oraz stanowią istotną wartość aktywów.