Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dział Poczty Polskiej odpowiedzialny za obsługę gotówki notuje duże wzrostydlahandlu.pl - 21 grudnia 2017 15:58


Pion Poczta Polska Ochrona odnotowuje 17-proc. wzrost przychodów w porównaniu z 2016 rokiem. Poczucie bezpieczeństwa powierzonej gotówki oraz terminowość świadczonej usługi – to zdaniem klientów dwa główne atuty Pionu Poczta Polska Ochrona (PPO). 99 proc. ankietowanych biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez firmę IQS pozytywnie oceniło pracę pocztowych konwojentów.

Celem badania było poznanie opinii klientów na temat jakości usługi odbioru i przekazywania gotówki, która jest świadczona przez pracowników Poczty Polskiej. Badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2017 r. na próbie 310 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski metodą wywiadów ankietowych.

Klienci wskazali, że najbardziej cenią poczucie bezpieczeństwa powierzonej gotówki. Przy tej ocenie ważny jest dla nich wygląd konwojenta, duże znaczenie ma także gwarancja terminowości świadczonej usługi, co ma związek z zaufaniem do konwojentów. Oferta spełniająca wymienione warunki  daje klientom  poczucie dokonania racjonalnego wyboru. Deklarują, że polecą wtedy firmę innym osobom.

Klienci bardzo wysoko ocenili usługi świadczone przez PPO. 99 proc. spośród ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy z Pocztą Polską, a zdecydowaną większość (prawie70 proc.) stanowią usługobiorcy  bardzo zadowoleni. Im dłuższe doświadczenie w korzystaniu z usług PPO, tym większy odsetek bardzo zadowolonych klientów. Co więcej, zdecydowana większość ponownie wybrałaby Pocztę Polską. 83 proc. ankietowanych wskazało też, że konwojenci Poczty Polskiej zawsze terminowo realizują usługę.

W mijającym roku, zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu przychodów PPO odnotowuje 17-proc. wzrost w porównaniu do 2016 roku. 

Poczta Polska w zakresie obsługi gotówki świadczy i oferuje  usługi podmiotom zewnętrznym, zarówno biznesowym jak i instytucjonalnym, takim jak np.: instytucje państwowe, spółki skarbu państwa, instytucje samorządowe, duże sieci handlowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Pion Poczta Polska Ochrona wspiera klientów w optymaliza­cji szeroko rozumianych kosztów związanych z obsługą gotówki. W tym celu doskonali procesy wewnątrz PPO, rozwija narzędzia usprawniają­ce współpracę z klientami, rozwija ofertę produktową i dostosowuje usługi do po­trzeb klientów.