Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC w ubiegłym roku podwoił sprzedaż przez internetdlahandlu.pl - 2 stycznia 2018 13:51


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 firmy CCC wyniosły 467,8 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,9 proc. Sprzedaż przez internet w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wzrosła o ponad 100 proc.

Przychody za okres styczeń – grudzień wyniosły 4.193,0 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 31,6 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za grudzień 2017 wyniosły 385,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 33,7 proc., a narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 3.390,6 mln zł i były wyższe o 24,0 proc. w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za grudzień 2017 wyniosły 63,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 103,9 proc., a narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 606,6 mln zł i były wyższe o 111,5 proc. w stosunku do roku 2016.