Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Słaby grudzień dla centrów handlowych w Polscedlahandlu.pl - 5 lutego 2018 10:16


Liczba klientów w centrach handlowych w Polsce w grudniu ub.r. zmalała o 15,8 proc. w ujęciu miesięcznym - wynika z Indeksu firmy ShopperTrak. Liczba odwiedzających zmalała także w ujęciu rocznym - odnotowano spadek o 6,7 proc.

Indeks ShooperTrak (wcześniej FootFall Indeks) przedstawia procentowe zmiany liczby odwiedzających wybrane centra handlowe na terenie Polski, co może służyć ocenie sprzedaży detalicznej.