Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Brzoska przejmie kontrakty Delta Kurier?money.pl - 18 lutego 2018 08:36


Rafał Brzoska, twórca firmy InPost, jest zainteresowany przejęciem spółki Delta Kurier, która zawiesiła działalność po 17 latach funkcjonowania. Dla Brzoski problemy upadającej spółki to okazja do przejęcia kurierów i kontraktów - podaje money.pl

W 2016 roku InPost sprzedało swoje udziały za 10 tys. zł na kilka dni przed wypłatą zaległych pensji  pracowników niewielkiej spółce Tenes One. 

Winą za sytuację InPost obarcza administrację rządową, bo przez dwa lata - mimo ośmiu korzystnych wyroków sądowych - nie został zawarty wygrany kontrakt na dostarczenie rządowej korespondencji. Firmie nie wypłacono też odszkodowania,