Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Poznańskie targowisko wypiękniejeUM Poznań - 26 lutego 2018 09:59


Rynek Łazarski wypięknieje. To już pewne, że jesienią rozpocznie się przebudowa poznańskiego rynku. Nad przebudową targowiska i jego sąsiedztwa czuwać będzie Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat z Poznania, która wygrała konkurs na projekt nowego rynku Łazarskiego.

- Projekt uwzględnia naniesione po konkursie uwagi i propozycje - przybyło m.in.więcej zieleni, a także dodatkowych technicznych rozwiązań ważnych dla kupców oraz innych użytkowników przestrzeni rynku - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Rewaloryzacja rynku Łazarskiego potrwa dwa lata. Inwestycja będzie realizowana etapami. Na wrzesień zaplanowano organizację tymczasowego targowiska, które będzie zlokalizowane na obecnej małej płycie rynku. W październiku przebudową zostanie objęta duża płyta rynku z targowiskiem i głównym układem komunikacyjnym. Pierwsze prace potrwają około roku. Po tym czasie, kupcy wrócą już na nowe zadaszone targowisko. Wtedy budowa przeniesie się na małą płytę i skwer im. Kazimierza Nowaka, gdzie powstanie strefa rekreacyjna - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

Nad przebudową targowiska i jego sąsiedztwa czuwać będzie Autorska Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat z Poznania, która wygrała konkurs na projekt nowego rynku Łazarskiego.

Targowisko zostało zaprojektowane na planie koła z transparentnym membranowym zadaszeniem. Projekt przewiduje nie tylko miejsce dla stałych straganów, ale też przestrzeń handlową przeznaczoną dla okazjonalnych jarmarków czy wydarzeń kulturalnych.

Wygodny dojazd do budynków i targowiska zapewni dwukierunkowa ulica wokół rynku oraz zlokalizowane wzdłuż ulic miejsca parkingowe. Mieszkańcy zyskają szersze chodniki, zieleń przed wejściami do budynków, a także miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Po uwagach kupców i mieszkańców zwycięska koncepcja konkursowa została zmodyfikowana. Pod zadaszonym targowiskiem poza straganami (których wygląd i funkcjonalność konsultowano z kupcami) znajdą się też pawilony handlowe. W strefie rekreacyjnej i pozostałej części rynku pojawi się fontanna, zwiększy się też ilość zieleni.