Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wyższe przychody Baltony w lutymdlahandlu.pl - 9 marca 2018 14:58


Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Baltona w lutym 2018 roku wyniosły 26.705 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 5 proc. Skonsolidowane przychody Grupy za okres styczeń - luty 2018 wyniosły 57.002 tys. zł i były wyższe rok do roku o 6 proc. - podała spółka.

Segment sklepów osiągnął w lutym przychody w wysokości 19 201 tys. zł wobec 18 113 tys. zł w lutym ub.r. W okresie styczeń- luty przychody wyniosły 41 603 tys. zł i były wyższe rdr o 7 proc.

Segment gastronomii przyniósł spółce w lutym przychody w wysokości 1 813 tys. zł (wzrost o 7 proc. rdr), a pierwsze dwa miesiące roku to sprzedaż na poziomie 3 821 tys. zł (wzrost o 4 proc. rdr).

Segment B2B osiągnął w lutym przychody w kwocie 5 691 tys. zł (spadek o 0,2 proc.), a w styczniu i lutym łącznie była to kwota 11 579 tys. zł (wzrost o 2 proc.).