Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Solidarność Tesco pyta, czy podwyżka zależy od zgody na pracę na nowych stanowiskachdlahandlu.pl - 21 marca 2018 09:03


OZ NSZZ "Solidarność" skierowała zapytanie do przedstawicieli Tesco Polska. Związkowcy chcą wiedzieć, czy zapowiadane podwyżki mają związek ze zmianą stanowisk pracy.

- Pracownicy zgłaszają do naszej organizacji związkowej, że menadżerowie w sklepach informują o tym, że kto nie podpisze zgody na pracę na nowych stanowiskach, które są planowane od 1 maja 2018 r., nie otrzyma podwyżek wynagrodzeń, jakie będą obowiązywać po 1 maja 2018 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie - napisała do pracodawcy "Solidarność".

Przypomnijmy: Tesco chce połączyć dotychczasowe stanowiska pracy tj. asystenta ds. zapasów, asystenta ds. standardów sklepu (ceny i przebudowy) i asystenta ds. rotacji towaru. Firma planuje połączyć działy pomocnicze w jeden dział, o czym również informowali związkowcy.

Czytaj także: Związkowcy: Tesco chce mieć multipracowników

 "Solidarność" otrzymała następującą odpowiedź:

- Informujemy, że przypomnimy menadżerom sklepów jak powinien przebiegać ten proces. Koleżanki i koledzy z działów zgodności i obsługi klienta przechodzą szkolenia, po których będą mieli możliwość przejścia na nowe stanowiska. Jeśli chodzi o ewentualne przyszłe podwyżki, ich kształt oraz zasady przyznawania, jak zwykle ustalone zostaną wraz z decyzją o wprowadzeniu procesu podwyżkowego - odpowiedziało Tesco.