Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash proponuje wypłatę dywidendydlahandlu.pl/PAP Biznes - 24 marca 2018 08:39


Zarząd Eurocash zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki zwołanemu na dzień 25 kwietnia 2018 roku wypłatę dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję.

Zarząd proponuje, by dniem ustalenia prawa do dywidendy był 16 maja. Spółka poinformowała, że dywidenda będzie płatna do dnia 06 czerwca 2018 roku z kapitału zapasowego.

Spółka poinformowała w raporcie rocznym, że w 2017 roku wykazała 71,71 mln straty netto (na poziomie jednostkowym). Zgodnie z planami będzie ona pokryta z kapitału zapasowego.

Strata netto na poziomie skonsolidowanym wyniosła 29,6 mln zł. Natomiast znormalizowany zysk netto Grupy Eurocash w 2017 roku wyniósł 85 mln zł wobec 190 mln zł przed rokiem, czyli był niższy o ponad 55 proc. Znormalizowany zysk netto zakłada wyłączenie wpływ uiszczonych kosztów potencjalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Za 2016 rok Eurocasch wypłacił także 0,73 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 1 zł na akcję.