Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: W ostatnich latach coraz mniej Polaków pracowało w niedzielePuls HR - 29 marca 2018 18:35


Z danych GUS wynika, że w II kwartale roku 2014 w ten dzień tygodnia pracowało średnio 7 proc. kobiet i 8,3 proc. mężczyzn, to w analogicznym okresie 2017 r. było to już tylko 6 proc. kobiet i 7,4 proc. mężczyzn.Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Wskaźniki jakości pracy” wynika, że w większości kategorii wiekowych pracujących w niedzielę ubyło, w niektórych przypadkach nawet bardzo wyraźnie.

Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu „Wskaźniki jakości pracy” wynika, że w większości kategorii wiekowych pracujących w niedzielę ubyło, w niektórych przypadkach nawet bardzo wyraźnie.

O ile spośród pracowników w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia w II kw. 2014 roku do pracy w niedzielę przychodziło 15,8 proc. to trzy lata później ten odsetek spadł już do 9,5 proc. (choć nadal to pracownicy właśnie w tym przedziale wiekowym najczęściej pojawiali się w pracy w niedzielę). Jedyną grupą, w której dało zauważyć się wzrost pracujących w ten dzień tygodnia są osoby z kategorii wiekowej 55-64 lata (9 proc. w II kw. 2014 r., 9,1 proc. w II kw. 2017 r.).

Więcej na PulsHR.pl