Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

TXM zwiększył przychody o 9 proc.dlahandlu.pl - 5 kwietnia 2018 09:33


Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w marcu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu do marca roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 73 mln zł i była o 2 proc. wyższa niż w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w marcu 2018 roku wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do marca 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 1,9 mln zł i była o 2 proc. wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,2 tys. mkw., która była o 3 proc. wyższa niż na koniec marca 2017.