Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grant Thornton: Przedsiębiorcy deklarują, że będą podnosić cenydlahandlu.pl - 5 kwietnia 2018 10:30


Ostatnie lata to czas rekordowo niskiej dynamiki cen konsumpcyjnych w Polsce. Mimo ożywienia gospodarczego inflacja nadal utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, a w marcu 2018 r. spadła nawet do 1,3 proc. Niemniej niektóre sygnały wskazują, że presja inflacyjna w Polsce narasta i dynamika cen może w najbliższych kwartałach iść w górę – wynika z raportu Grant Thornton.

Według badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm, odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł
w I kwartale 2018 r. do 44 proc. - To źle wróży dla inflacji w Polsce, ponieważ dotąd wyniki naszego badania dość trafnie przewidywały, jak będzie zachowywać się dynamika cen w polskiej gospodarce – czytamy w raporcie.

- Opinie przedsiębiorców wynikające z badań Grant Thornton mają także swoje potwierdzenie
w obserwowanych ostatnio zjawiskach makroekonomicznych. Przyspieszenie wzrostu PKB
w Polsce oraz dalszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w większości sektorów naszej gospodarki powodują, że należy oczekiwać wzrostu inflacji – komentuje Mariusz Maik, partner w Grant Thornton.

Co skłania przedsiębiorców do podnoszenia cen? Przede wszystkim rosnący popyt i wiara w przyszłą koniunkturę. Z jednej strony przedsiębiorcy w ostatnim czasie odnotowują silny wzrost popytu. W I kwartale 2018 r. odsetek firm, dla których słaby popyt jest barierą, spadł do zaledwie 16 proc. i jest najniższy przynajmniej od 2010 r.

Z drugiej strony, przedsiębiorcy czują się coraz bezpieczniej, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość. Wskaźnik optymizmu gospodarczego (odsetek firm określających perspektywy dla gospodarki na najbliższe 12 miesięcy jako „optymistyczne” minus odsetek firm określających te perspektywy jako „pesymistyczne”) wzrósł w I kwartale 2018 r. do rekordowych 48 proc., najwyższego wyniku w siedmioletniej historii badania.

- Należy pamiętać, że wzrost wynagrodzeń i rosnąca konsumpcja przekładają się na inflację z opóźnieniem trzech-czterech kwartałów. Możemy się zatem spodziewać, że wzrost kosztów pracy, który widoczny był w 2017 roku, nie został jeszcze przełożony przez przedsiębiorców na klientów. Nastąpi to raczej w najbliższych miesiącach, więc ceny mogą rzeczywiście wzrosnąć – konkluduje Mariusz Maik.