Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Browar Jastrzębie chce produkować piwo pod marką własnądlahandlu.pl - 17 kwietnia 2018 09:43


Browar Jastrzębie S.A. zamierza zadebiutować w 2018 r. na rynku NewConnect. Spółka liczy, że wejście na alternatywny rynek umożliwi jej realizację planów rozwoju oraz pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej.

 

Browar Jastrzębie planuje zrealizować inwestycję polegającą na budowie browaru rzemieślniczego, wykorzystując do tego posiadany majątek, m.in. nieruchomość, prawa własności technologii produkcji piwa oraz projektu wykonania instalacji technologicznej, a także wypracowany know-how. Po zakończeniu budowy browaru, co ma nastąpić w II kw. 2019 r.,firma rozpocznie produkcję wysokogatunkowego piwa na zlecenie browarów kontraktowych oraz pod marką własną.

Działalność Browaru Jastrzębie S.A. będzie skoncentrowana na produkcji i sprzedaży piwa, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch segmentów biznesowych: produkcji piwa na zlecenie browarów kontraktowych oraz produkcji i sprzedaży wysokogatunkowego piwa pod marką własną. Uzupełnieniem tych obszarów biznesowych będzie także oferowanie przez Emitenta innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych, np. współtworzenie krótkich serii piwa wraz ze społecznością - klientów końcowych oraz nabywców kontraktowych, a także tzw. „kooperatywa piwna”. Głównymi kanałami dystrybucyjnymi piwa marki własnej będzie jego sprzedaż poprzez małe sklepy, sklepy specjalistyczne, hurtownie rzemieślnicze oraz segment HoReCa, m.in. puby i restauracje. 

Na koniec stycznia 2018 r. kapitały własne spółki wynosiły ponad 4,69 mln zł. Browar Jastrzębie S.A. podpisał już także kilka listów intencyjnych z podmiotami zainteresowanymi nawiązaniem długoterminowej współpracy.