Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Solidarność Tesco: Zmiany stanowisk pracy są wprowadzane niezgodnie z prawemdlahandlu.pl - 25 kwietnia 2018 13:24


Pracownicy Tesco w Polsce składają petycje ze sprzeciwem dotyczącym łączenia stanowisk pracy. Według OZ NSZZ „Solidarność” w Tesco, te działania są niezgodne z prawem.

Jak informuje OZ NSZZ „Solidarność”, związek otrzymał od pracowników Działu ds. Zgodności (Dział Kontroli Zapasów, Dział Kontroli Cen, Rotacja Towaru, Przebudowy) kilkadziesiąt petycji ze sprzeciwem ze sklepów z całego kraju. Sprzeciw dotyczy nowo tworzonych stanowisk pracy w działach wspomagających tj. Asystent ds. Zgodności, które polegają na połączeniu tych działów w jeden oraz utworzenie jednego stanowiska pracy, a co za tym idzie zmiany zakresu obowiązku.

- Pracownicy w petycji między innymi piszą: „Poprzez wprowadzenie przez Tesco Polska sp. z o.o. nowego stanowiska Działu Zgodności oraz wdrożenie w niego pracowników poszczególnych działów, domagamy się zwiększenia wynagrodzenia zadowalającego i adekwatnego co do nowego zakresu obowiązków” – informuje OZ NSZZ „Solidarność”.

Choć Tesco podkreśla, że przyjęcie nowego stanowiska pracy jest dobrowolne, OZ NSZZ „Solidarność” od początku wdrażania zmiany, stoi na stanowisku, że proponowanie pracownikom pracy o wyższej wartości za to samo wynagrodzenie jest próbą uzyskania nieuzasadnionych oszczędności kosztem pracowników.

- Po raz kolejny wprowadzacie Państwo zmiany stanowisk pracy w Tesco Polska, w naszej opinii, niezgodnie z obowiązującymi zapisami Kodeksu pracy Dział III Rozdział I art. 77 ze znaczkiem 2 oraz niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Działając na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r., o związkach zawodowych, wzywamy Państwa do stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa – pisze OZ NSZZ „Solidarność” w piśmie do zarządu Tesco.