Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Próchik planuje ogłosić upadłośćPAP - 4 maja 2018 21:02


Zarząd Próchnika zamierza przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Pomimo tego, że pod koniec marca spółka złożyła wniosek o sanację, a na początku kwietnia przedstawiła "plan uzdrowienia", który przewidywał m.in. sprzedaż marki Rage Age, zawężenie asortymentu i rozwój sprzedaży internetowej.

Jednak choć zarząd podjął decyzję o przygotowaniu wniosku upadłości, zaznacza, że "nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności". Wciąż uważa też, że wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest uzasadniony (spółka złożyła go dokładnie 27 marca).

Tak zarząd tłumaczy najnowszą decyzję:

"(…) mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość spółki" - napisano w komunikacie.

W komunikacie poinformowano też, że decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości związana jest też z opóźnieniem przez Sąd Rejonowy w Łodzi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, a także wszczynanymi postępowaniami egzekucyjnymi przeciwko spółce, co w konsekwencji prowadzi do zajęcia rachunków bieżących Próchnika i uniemożliwia spółce bieżące regulowanie zobowiązań.

Zarząd Próchnika zastrzegł, że gdyby do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, to wtedy spółka dokona "rewizji swojej decyzji" dotyczącej wniosku o ogłoszenie upadłości.

27 marca Próchnik złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o wszczęcie postępowania sanacyjnego.

Spółka wyjaśniła, że decyzja o złożeniu wniosku została podjęta, gdy ostatecznie nie powiodła się żadna z kilku realizowanych równolegle ścieżek pozyskania finansowania niezbędnego dla kontynuowania jej działalności.

Próchnik, producent odzieży męskiej, to najdłużej notowana spółka na GPW - Próchnik był jedną z pięciu firm notowanych podczas pierwszej sesji Giełdy Papierów Wartościowych 16 kwietnia 1991 roku.