Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Na Starym Mieście w Poznaniu po godz. 22 nie będzie można kupić alkoholudlahandlu.pl - 8 maja 2018 19:09


Na Starym Mieście nie będzie można kupić w sklepie alkoholu po godzinie 22 - tak zdecydowali radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania. Za podjęciem uchwały było 28 radnych, 3 głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała dotyczy wyłącznie Starego Miasta i zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia między godziną 22 a 6 rano.

Radni mogli podjąć taką decyzję, bo pozwoliła im na to nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w marcu. To ona dała gminom szereg nowych możliwości organiczenia dostępności alkoholu. Rządowa ustawa przewiduje, że radni mogą ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych między godz. 22 a 6 rano, ale początkowo projekt poznańskiej uchwały mówił o godzinach 23 - 6 rano.

- Ważne, że dostrzegamy problem, jakim jest nieograniczona sprzedaż alkoholu. W projekcie uchwały zaproponowaliśmy ograniczenie od godziny 23, bo wydawała się ona optymalna z punktu widzenia organizacyjnego. Interwencje strażników miejskich podejmowane wobec osób pod wpływem alkoholu najczęściej podejmowane są właśnie między godziną 23 a 6 rano. Mieliśmy również na uwadze fakt, że niektóre sklepy funkcjonują do 23 i nie chcieliśmy utrudniać ich działalności - mówił podczas sesji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania

O przesunięcie godziny rozpoczęcia zakazu z godz. 23 na 22 poprosili jednak radni osiedla Stare Miasto oraz sami jego mieszkańcy, którzy przyszli na sesję rady miasta. Godzinę 22 zaproponowała również komisja porządku i bezpieczeństwa publicznego - i większość radnych zgodziła się z tą poprawką.

W Poznaniu działa ok. tysiąca sklepów, w których można kupić alkohol. Ponad 240 zlokalizowanych jest na Starym Mieście - a niemal połowa z nich to sklepy całodobowe. Po wejściu w życie nowej uchwały alkohol będzie można w nich kupić tylko do godziny 22. Uchwała w żaden sposób nie ogranicza kupowania alkoholu w lokalach gastronomicznych i ich ogródkach.