Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Gino Rossi może wyemitować do 20 mln akcjiPAP - 11 maja 2018 14:44


NWZ Gino Rossi zmieniło statut spółki poprzez upoważnienie jej zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą rady nadzorczej - wynika z uchwał NWZ.

Zgodnie z uchwałą zarząd Gino Rossi jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł poprzez emisję nowych akcji. W ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 20 mln akcji.

Upoważnienie wygasa z upływem 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu spółki.

Uchwała przewiduje, że cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd po uprzedniej zgodzie rady nadzorczej. Za uprzednią zgodą rady zarząd będzie upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.